Over ons

Wij vinden dat kinderen, elk moment van de dag gestimuleerd moeten worden in hun ontwikkeling door ze uit te dagen en in de zone van de naaste ontwikkeling te treden. Wij zien onszelf als medeopvoeders van de kinderen en zijn een verlengstuk van thuis. Samen met ouders zorgen wij voor groei in de ontwikkeling van elk kind. Wij kijken per individu wat het kind nodig heeft en respecteren deze waardes.

Het kind kan bij ons echt autonoom zijn.

Onze visie

Bij het Maanvisje hebben we daarnaast in het bijzonder aandacht voor ‘ervarend leren’ en ‘samen zijn’. Kinderen krijgen de ruimte om te leren door te experimenteren, uit te proberen en te ervaren. We leren kinderen de vaardigheden die nodig zijn om vrienden te maken, samen te spelen, te delen, ruzie te maken en het weer bij te leggen. Dit wordt verder in dit pedagogisch beleidsplan toegelicht. Zo zien we de mooiste vriendschappen ontstaan.

Ons aanbod

Kinderdagverblijf

Bij Het Maanvisje worden de kinderen opgevangen in één verticale stamgroep
‘De Guppies’ welke bestaat uit maximaal zestien kinderen per dagdeel in de leeftijdscategorie van nul tot en met vier jaar.

Buitenschoolse opvang

Bij Het Maanvisje worden kinderen opgevangen in de stamgroep ‘De Zeepaardjes’ welke bestaat uit maximaal elf kinderen per dagdeel in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Ook hier werken wij met vertrouwde gezichten.

Activiteiten

In onze dagindeling is terug te lezen dat er minimaal twee vaste momenten op de dag zijn ingepland voor gestructureerde activiteiten. Hier wordt onder verstaan: activiteiten die zijn voorbereid en die samen met de kinderen uitgevoerd worden.