Ons aanbod

Onze visie

Wij vinden dat kinderen, elk moment van de dag gestimuleerd moeten worden in hun ontwikkeling door ze uit te dagen en in de zone van de naaste ontwikkeling te treden. Wij zien onszelf als medeopvoeders van de kinderen en zijn een verlengstuk van thuis. Samen met ouders/verzorgers zorgen wij voor groei in de ontwikkeling van elk kind. Wij kijken per individu wat het kind nodig heeft en respecteren deze waarden. Het kind kan bij ons echt autonoom zijn.

Daarnaast hebben wij bij Het Maanvisje bijzondere aandacht voor ‘ervarend leren’ en ‘samen zijn’. Kinderen krijgen de ruimte om te leren door te experimenteren, uit te proberen en te ervaren. We leren kinderen de vaardigheden die nodig zijn om vrienden te maken, samen te spelen, te delen, ruzie te maken en het weer bij te leggen. Dit wordt verder in ons pedagogisch beleidsplan toegelicht. Zo zien we de mooiste vriendschappen ontstaan.