Over ons

Samen vóór de Kinderen

In alles wat we doen proberen we de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden.

Overleg vindt plaats met de ouders/verzorgers , eventuele ander kinderopvang, de buurt en de school. Op deze manier creëren we een emotioneel positief klimaat waarin kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Hieronder vindt u een aantal instellingen, maatschappelijke dienstverleners en samenwerkingspartners van kinderopvang Het Maanvisje:

  • Basisteam Jeugd & Gezin
  • Jeugdverpleegkundige
  • Bibliotheek
  • GGD Hart voor Brabant
  • Consultatiebureau
  • Bureau Jeugdzorg
  • Veilig Thuis
  • Logopedist

 

    In opdracht van de gemeente worden de kinderopvang locaties in de gemeente Oss jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De GGD controleert de naleving van de eisen die gesteld worden in de Wet Kinderopvang. Elke inspectie wordt vastgelegd in een inspectierapport. De inspectierapporten zijn terug te vinden op onze website.