Over ons

Basiszorg

Wanneer we als kinderopvang geconfronteerd worden met signalen van kindermishandeling, geweld- en/of zedendelict dan wel seksueel overschrijdend gedrag, vinden wij het van groot belang om hier op een professionele manier mee om te gaan. Het Maanvisje werkt volgens de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat we werken volgens het ‘protocol meldcode kinderopvang’. Met Veilig Thuis kunnen we overleggen welke hulp we zelf kunnen bieden of organiseren. In ons veiligheids- en gezondheidsbeleid kunt u lezen welke maatregelen we nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en wat we doen als we merken dat het toch gebeurd.

Wij zijn deskundig in het herkennen en bespreken van signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij signaleren dergelijke kwesties door het waarnemen en interpreteren van aanwijzingen in het gedrag en lichamelijk welzijn van het kind. Verder kijken wij naar het gedrag van ouders/verzorgers en de gezinsomgeving. Deze signalen worden aangekaart bij de aandachtsfunctionaris binnen een afzienbare tijd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat wij alert zijn op signalen die wijzen op geweld- en/of zedendelict danwel seksueel grensoverschrijdend gedrag. In ons veiligheids- en gezondheidsbeleid en in ons protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang is dit uitgewerkt.