Onze locatie

Buitenschoolse Opvang

Ook bij de buitenschoolse opvang streven we naar een grote diversiteit en verbondenheid tussen kinderen op een vaste en veilige speel-leeromgeving. Bij Het Maanvisje worden deze kinderen opgevangen in de stamgroep ‘De Zeepaardjes’ welke bestaat uit maximaal elf kinderen per dagdeel in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Ook hier werken wij met vertrouwde gezichten.

Halen & brengen van basisschool:
Basisschool ’t Molenveld
Basisschool De Fonkeling