Over ons

Oudercommissie

Binnen kinderopvang Het Maanvisje is een oudercommissie die actief de belangen van de ouders/verzorgers behartigd. De oudercommissie heeft een ondersteunende rol naar het management toe. De oudercommissie heeft inspraak in beleidsstukken zoals onder andere het pedagogisch beleidsplan, het veiligheid- en gezondheidsbeleid en bijbehorende protocollen. Daarnaast helpt de oudercommissie met de organisatie van feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en bijvoorbeeld een zomerfeest.

Heb je interesse om lid te worden van onze oudercommissie, meld je dan aan bij Carine. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via mail.

Info@hetmaanvisje.nl