Onze locatie

Kinderdagverblijf

Bij Het Maanvisje worden de kinderen opgevangen in één verticale stamgroep ‘De Guppies’ welke bestaat uit maximaal zestien kinderen per dagdeel in de leeftijdscategorie van nul tot en met vier jaar.

Het Maanvisje biedt een vaste en veilige speel-leeromgeving in een groep kinderen met grote diversiteit. Naast een diverse groep is een vertrouwd gezicht van groot belang. We vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen met niet meer dan drie vertrouwde gezichten in contact komen. Verder streven wij ernaar om veranderingen in groepssamenstellingen zoveel als mogelijk te minimaliseren.

Wij weten wat het werken op een verticale groep inhoudt en zijn hierin gespecialiseerd. Alle activiteiten worden in harmonie uitgevoerd om een betere speel-leeromgeving te realiseren. Zo wordt er gezamenlijk gegeten tijdens het fruitmoment (m.u.v. de baby’s die slapen) en zal een peuter betrokken worden bij het voeden van de baby’s.