Onze locatie

Activiteiten

In onze dagindeling is terug te lezen dat er minimaal twee vaste momenten op de dag zijn ingepland voor gestructureerde activiteiten. Hier wordt onder verstaan: activiteiten die zijn voorbereid en die samen met de kinderen uitgevoerd worden. Dit zijn activiteiten die passen bij de belevingswereld van kinderen van jong tot oud op de dagopvang en de buitenschoolse opvang.

De activiteiten zijn afwisselend om de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen te stimuleren. Het gaat dan om creatieve activiteiten en activiteiten met betrekking tot motoriek en cognitie die bijdragen aan de(ze) ontwikkeling.

Daarnaast zijn er vaste thema’s zoals de feestdagen en de seizoenen van het jaar. De andere thema’s worden bepaald op basis van de belevingswereld van de kinderen. Daar waar hun interesse ligt. Dit maakt ook dat er elke jaar andere thema’s aangeboden zullen worden.

Tevens staan buitenactiviteiten hoog in het vaandel. De kinderen kunnen iedere dag kijken naar de voortgang van de moestuin. Daarnaast wordt de mogelijkheid aangeboden om zelf de moestuin te verzorgen.